Käyttökokemussuunnittelu (UX)

 

Ota yhteyttä

lily.lin-marsalo(at)nonni.fi

anni.uusitalo(at)nonni.fi
+358 44 2707 546

Käytettävyystutkimus

Paras käyttökokemus (User Experience) voidaan saavuttaa, kun otetaan huomioon käyttäjien tarpeet jo heti tuotteen suunnitteluprojektin alussa. Alkuvaiheen käytettävyystutkimuksella selvitetään käyttäjien toiveita ja tarpeita uuteen tuotteeseen liittyen, ja mitä ongelmia mahdollisessa nykyisessä tuoteratkaisussa on ja miten niitä voitaisiin parantaa. Käyttäjien tarpeita ja nykyisen tuotteen kehityskohteita voidaan selvittää muun muassa seuraavin menetelmin:

  • Yksilöhaastattelut ja kyselyt
  • Ryhmähaastattelu eli focus group tai workshop-tyyppinen ideointi käyttäjien kanssa
  • Käyttäjien observointi käyttöympäristössä, johon uutta tuotetta suunnitellaan tai jossa nykyistä tuotetta käytetään
  • Asiantuntija-arvio, jossa nykyistä tuotetta arvioidaan hyödyntäen käytettävyyden heuristiikkoja eli käytettävyysalan teoreettisia periaatteita
  • Käytettävyystestaus, jossa käyttäjät suorittavat määriteltyjä tehtäviä esim. tuotteen prototyypillä

Käyttöliittymäsuunnittelu

Alkuvaiheen käytettävyystutkimuksen pohjalta on hyvä lähteä ideoimaan ja suunnittelemaan uutta tuotetta. Tuotteen suunnittelu voidaan aloittaa myös oman intuition pohjalta, mutta silloinkin olisi hyvä saada käyttäjien palaute käyttöliittymäsuunnitelmalle, jotta tulevalle tuotteelle saadaan varmistettua paras mahdollinen käyttökokemus. Tuotteen suunnittelu voi koostua seuraavista vaiheista:

Prototypointi

Käyttöliittymäsuunnitelman pohjalta voidaan toteuttaa klikkailtava prototyyppi käyttöliittymän testaukseen. Prototyyppi voidaan toteuttaa front-end toteutuksena web-sivuksi käyttäen HTML5, CSS3 ja JavaScript tekniikoita. Web-prototyyppi voidaan tehdä mille tahansa laitteelle, jossa toimii nettiselain. Klikkailtava prototyyppi sopii hyvin käytettävyystestaukseen. Testitehtävien aikana saadaan palautetta siitä, miten tehokkaasti käyttäjät pystyvät suorittamaan toimintoja ja onko käyttöliittymä helppokäyttöinen ja miellyttävän näköinen. Tulosten pohjalta voidaan tehdä tarvittavia korjauksia ja tehdä lopullinen toteutus. Käytettävyyden huomioimisella voidaan varmistaa, että tuote on käyttäjäryhmälle oikeanlainen, miellyttävä, helppokäyttöinen ja tehokas.