Nina Maaninka
graafinen suunnittelija, valokuvaaja
nina.maaninka(at)nonni.fi
Nina Maaninka

Koulutus ja työkokemus: Graafinen suunnittelija, Valokuvaaja

Kokemusta on kertynyt graafiselta alalta vuoden verran painossa painopinnanvalmistuksessa ja 19 vuoden aikana kansainvälistä kokemusta mobiilituotekehitysyksiköissä käyttöliittymien graafisen suunnittelun eri tehtävissä; tuotegraafikkona, tutkimusyksikössä erikoisasiantuntijana, tiiminvetäjänä ja graafisen osaston johtajana. 2 vuotta yrittäjä-freelancerinä on myös tuonut kokemusta erilaisista printti-puolen ja digitaalisen grafiikan tehtävistä.

Valokuvaaja kuva-artesaaniksi Nina valmistui 2012 Tampereen visuaaliviestinnän instituutista ja Nina tekee erilaisia kuvauksia tuote- ja mainoskuvista henkilöportretteihin. Ninan kuvia löytyy omilta sivuilta www.ninamaaninka.fi

Kiinnostuksen kohteet:

Tuote- ja muotokuvaus, mainos-ja editorialkuvaus.
Graafisen alan trendit, yritysgrafiikan ja visuaalisen brändin suunnittelu yrityksen arvoja ja ilmettä ilmentäen, sekä käyttöliittymän graafinen suunnittelu; on mielellään mukana käyttäjätarvekartoituksesta ja konseptoinnista lähtien lopputuotegrafiikan toteutukseen.