Anni Uusitalo
Käyttökokemussuunnittelija
anni.uusitalo(at)nonni.fi
+358 44 2707 546
 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutus: DI, Käytettävyys

Kokemusta olen kerryttänyt niin käyttäjien tarpeiden selvityksestä, käytettävyystestauksesta, asiantuntija-arvioinnista kuin konseptien ideoinnista ja käyttöliittymäsuunnittelustakin. Lisäksi olen suunnitellut ja toteuttanut web-sivuja käyttäen HTML5, CSS3 ja JavaScript ohjelmointikieliä. Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyneet elektroniikan ja ohjelmoinnin opinnot antavat myös valmiuksia ymmärtää käyttöliittymien taustalla toimivia järjestelmiä, ja siksi yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa on sujuvaa.

Olen työskennellyt kansainvälisessä IT-alan yrityksessä käyttökokemussuunnittelijana (User Experience Designer) ja tehnyt tiiviisti yhteistyötä implementointitiimien kanssa suunnitellen toiminnallisia määritelmiä ja käyttöliittymäkuvia. Olen myös kerryttänyt kokemusta käytettävyystutkimuksen eri vaiheista työskennellessäni ihmiskeskeiseen teknologiaan erikoistuneessa tutkimusyksikössä.

Kiinnostuksen kohteet: Käytettävyys, User Experience (UX), konseptointi ja ideointi, käyttöliittymäsuunnittelu, web-suunnittelu ja front-end toteutus

Kotisivuni: www.elisanet.fi/anniuusitalo