Uutiset 

Anne Tarvainen: Laulajan ääni ja ilmaisu -kirja ja väitöstilaisuus

Mitä on laulajan ilmaisu ja miten sitä voidaan lähestyä? Kuinka kuuntelija ymmärtää laulajan ilmaisun oman kehonsa avulla? Entä mikä on laulajan ilmaisun ja laulajan äänen suhde toisiinsa? Laulaja ja lauluntutkija Anne Tarvainen pohtii näitä kysymyksiä fenomenologis-etnomusikologisessa väitöskirjassaan, joka pohjautuu tutkijan omille kuuntelukokemuksille.

Anne Tarvainen: Laulajan ääni ja ilmaisu – Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk (Tampere University Press & Suomen Etnomusikologinen Seura 2012)

Tutkimuksen tavoitteena on uudenlaisen, tunneherkän tutkimusmenetelmän kehittäminen laulun- ja musiikintutkimukseen. Tutkimuksessa luodaan kehoperustaista teoriaa musiikillisen ilmaisun
tarkastelemiseen. Lisäksi kehitellään erilaisia tapoja kuunnella laulajaa ja kuvata laulajan ilmaisua niin kielellisesti kuin graafisestikin. Työn teoreettisena ja menetelmällisenä pohjana on etnomusikologian lisäksi fenomenologia, psykoanalyyttinen ja kehityspsykologinen tutkimus sekä vokologia ja fonetiikka.

Laulamisen tunneulottuvuutta lähestytään islantilaisen populaarimusiikin artistin Björkin Undo-kappaletta kuunnellen. Analyysissa tarkastellaan laulajan ilmaisun kehollisia liikelaatuja, kuten työläyttä, ahtautta, yrittämistä ja irtipäästämistä sekä täyttymistä ja avautumista. Näiden lisäksi tarkastelussa ovat laulajan äänen lukuisat yksityiskohdat ja artikulaation muutokset.

Tutkimus innostaa kuuntelijoita avaamaan korviaan ja kehojaan yhä herkempään laulajan ilmaisun aistimiseen. Jokaisella on kyky myötäelää laulajan ilmaisua. Tätä kykyä voi kehittää tulemalla tietoiseksi kuuntelukokemusta muodostavasta kehollisesta ymmärryksestä.

Väitöstilaisuus on kaikille avoin ja se pidetään lauantaina 26.5.2012 klo. 12.00. Osoite: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus (Kalevantie 5), Väinö Linna -sali. Vastaväittäjänä dosentti Juha Torvinen ja kustoksena professori Tarja-Rautiainen-Keskustalo.

Kirjoja on myytävänä väitöstilaisuuden yhteydessä hintaan 30 e. Kirjaa voi tilata myöhemmin myös Suomen Etnomusikologisesta Seurasta www.etnomusikologia.fi tai verkkokirjakauppa Granumista http://granum.uta.fi/.

Lisätiedot: Anne Tarvainen / 050-3483174 / anne@annetarvainen.fi / www.annetarvainen.fi

« takaisin